Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Lik je osno simetričen ali osno someren, če obstaja premica, čez katero se lik prezrcali sam vase. Premico, čez katero se lik prezrcali sam vase, imenujemo simetrala, simetrijska os ali somernica.

Premikaj točko $T$ po kvadratu. Kje leži zrcalna slika? Premikaš lahko tudi os zrcaljenja.

Premica $s$ je simetrijska os. Ko premica $s$ poteka skozi oglišči kvadrata, se točka $T$ prezrcali v točko $T'$ na kvadratu. Kvadrat se prezrcali sam vase. Če premica $s$ ne poteka skozi oglišča, se kvadrat ne prezrcali sam vase.

Nekateri liki imajo več kot eno simetralo. Kvadrat ima $4$ simetrale.

Lik je središčno simetričen ali središčno someren, če v njem obstaja točka $S$, čez katero se lik prezrcali sam vase. Točko $S$ imenujemo središče simetrije.

Ali je lik oziroma slika središčno simetrična, lahko preverimo tako, da jo zasukamo za $180°$.

Nekateri liki so osno in središčno simetrični. Kot primer si oglejmo pravokotnik.


Pravokotnik ima dve simetrali in središče simetrije.

<NAZAJ
>NAPREJ127/539