Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.
6.

Točki $S_1$ in $S_2$ postavi v središči simetrije.

7.
8.

Utemelji, ali  je napis osno simetričen. 

9.

V zvezek nariši pravokotnik, kvadrat in krog. Koliko simetral imajo? Je kateri od teh likov središčno simetričen?

Pravokotnik ima 2 simetrali. Kvadrat ima 4 simetrale. Krog ima neskončno mnogo simetral , ki potekajo skozi njegovo središče .

Pravokotnik je središčno simetričen. Kvadrat je središčno simetričen. Krog je središčno simetričen.

10.

Dopolni.

Osno simetrična števka z eno simetralo je 3 .

Osno simetrični števki z dvema simetralama sta 0 in 8 .

Središčno simetrični števki sta 0 in 8.

<NAZAJ
>NAPREJ129/539