Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
1.

Utemelji, ali so slike osno simetrične. Za vsako osno simetrično sliko napovej lego osi zrcaljenja.

2.

Prometni znak za enosmerno cesto ima eno simetralo. Postavi jo na ustrezno mesto.

3.

Liki, ki so sestavljeni iz dveh zrcalnih polovic, so osno simetrični.

Drži. Ne drži.
4.

Zgled

Koliko simetrijskih osi ima posamezen prometni znak? Poveži.

Ena simetrijska os.
Dve simetrijski osi.
Tri simetrijske osi.
Štiri simetrijske osi.
Nima simetrijskih osi.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ128/539