Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Preglej set kart (enka, tarok, remi ...) in ugotovi, katere karte so središčno simetrične in katere karte so osno simetrične. V zvezek preriši eno središčno simetrično in eno osno simetrično karto.

12.

Nariši kvadrat $ABCD$ in ga prezrcali čez nosilko diagonale $BD$. Nato nariši pravokotnik $ABCD$ in ga prav tako prezrcali čez nosilko diagonale $BD$. Kaj opaziš?

13.

Izreži pravokotnik in njemu skladen lik nariši v zvezek. Z buciko pritrdi izrezani pravokotnik v različnih točkah narisanega lika. Opravi zasuk za $180°$. Preveri, v kateri točki pritrdiš buciko, da se pravokotnik čez točko prezrcali sam vase.

14.
15.

V zvezek nariši trikotnik in točko $S$ znotraj trikotnika. Zrcali trikotnik čez točko $S$ in pobarvaj lik, ki je skupen originalu in sliki. Ugotovi, ali je lik središčno simetričen.

16.

Narisan je trikotnik z enako dolgimi stranicami. Je osno simetričen lik s tremi somernicami.
Premisli, kako bi trikotnik s škarjami preoblikoval v središčno someren lik.

17.

Poišči vse tiskane črke, ki so osno in središčno simetrične.

<NAZAJ
>NAPREJ130/539