Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enako oddaljene točke

V zvezek nariši daljico $AB$ z dolžino $4\ \rm{cm}$. Nariši krožnici s središčem v točki $A$ in točki $B$ s polmerom $2\ \rm{cm}$.  Nato nariši krožnici s središčem v točki $A$ in točki $B$ s polmerom $2,5\ \rm{cm}$. Nadaljuj z risanjem krožnic z vse večjim polmerom. V obeh krajiščih daljic vedno nariši krožnici z enakim polmerom. Vsakemu paru narisanih krožnic z enakim polmerom označi s točkami presečišča krožnic. Katere lastnosti imajo označena presečišča?

Vrnimo se k zgodbi iz uvoda. Še enkrat si oglejmo zemljevid. V zemljevid smo vrisali para krožnih lokov in njuni presečišči. Kdo izmed prijateljev je čakal na napačnem mestu?

 

 

Zgled

V zvezek nariši točki $A$ in $B$ v oddaljenosti $4\ \rm{cm}$. Nariši vse točke, ki so od točke $A$ in točke $B$ oddaljene natanko $3\ \rm{cm}$.

Vse točke, ki so od dveh točk enako oddaljene, ležijo na presečišču krožnic z enakim polmerom. Središči krožnic sta v izbranih točkah.

<NAZAJ
>NAPREJ132/539