Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje simetrale

Vsaka točka na simetrali daljice je od krajišč enako oddaljena. Presečišče krožnic z enakim polmerom in središčema v krajiščih daljice je od krajišč enako oddaljeno. Poglej, kako povežemo ti lastnosti pri načrtovanju simetrale daljice. Opiši potek načrtovanja.


Zgled

Nariši daljico $AB$ z dolžino $5\ \rm{cm}$ v zvezek. Načrtaj simetralo daljice. Na sliki poimenuj in označi simetralo daljice ter pravi kot.

Zgled

Na prikazu spreminjaj polmera krožnic. Zapiši pogoj, pri katerem lahko narišemo simetralo.

Načrtovanje lahko malo poenostavimo in naredimo bolj pregledno.

S premikanjem krajišča $B$ daljice $AB$ in $BC$ opazuj ter opiši lego simetral daljic.

<NAZAJ
>NAPREJ134/539