Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

V zvezek nariši $5\ \rm{cm}$ dolgo daljico $AB$. Na skupno risbo nariši vse točke, ki so od krajišč daljice $AB$ oddaljene za $3\ \rm{cm}$, $4\ \rm{cm}$ in $5\ \rm{cm}$.

2.

V zvezek nariši simetralo daljice $|AB|=6,5\ \rm{cm}$.

3.

Daljica $AB$ je dolga $6\ \rm{cm}$. Določi njeno razpolovišče samo s šestilom in ravnilom. 

4.
5.

Načrtaj premico $s$ in točko $A$, ki ne leži na tej premici. Določi točko $B$ tako, da bo premica $s$ simetrala daljice $AB$. 

6.

Katera izmed narisanih premic je najverjetneje simetrala daljice $AB$? 
 

Simetrala daljice $AB$ je premica c .
<NAZAJ
>NAPREJ136/539