Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Premica, ki razpolavlja daljico $AB$ in je nanjo pravokotna, je simetrala daljice $AB$. Označimo jo $s_{AB}$.

Vsaka točka na simetrali daljice je enako oddaljena od obeh krajišč daljice.

Simetralo daljice lahko narišemo tako, da narišemo par krožnic z enakim polmerom. Središče krožnic je v krajiščih daljice. Polmer krožnic je večji od polovične dolžine daljice.


Simetralo daljice uporabljamo za razpolavljanje daljic. Poglej primer, v katerem daljico razdelimo na štiri skladne dele brez merjenja.


Na koliko skladnih daljic lahko z načtovanjem simetral razdelimo poljubno daljico?

<NAZAJ
>NAPREJ135/539