Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Seštevanje in odštevanje

Silvija je narisala like s skladnimi stranicami. Poglej in opiši, kaj je zapisala za vsak lik.

Za vsako poljubno spremenljivko $a$ velja $a=1\cdot a$.

Vsaka izmed daljic je iz dveh obarvanih delov. Vsak obarvani del je razdeljen na krajše, enake daljice z zapisano neznano dolžino. V okvirčke razporedi izraze s spremenljivko tako, da nastanejo enakosti.S premikom skrajnega desnega krajišča daljice spreminjaj dolžino krajših daljic, označenih s spremenljivko.

Seštevanje izrazov s spremenljivko lahko prikažemo z zakonom o razčlenjevanju. V vsoti $2\cdot x + 4\cdot x$ izpostavimo skupni faktor $x$ (spremenljivka). Tako je $2\cdot x+4\cdot x= (2+4)\cdot x = 6\cdot x$.

Izraze z enako spremenljivko lahko seštevamo. Seštejemo številske faktorje ob spremenljivkah, spremenljivko prepišemo.

<NAZAJ
>NAPREJ273/539