Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množenje

Na prikazu je pravokotna mreža. Vsak pravokotnik ima dolžino $e$ in širino $f$. Ko izbereš pravokotni del mreže, se prikaže izpisana ploščina izbranega dela. Poskušaj in opiši, kaj opaziš.

Izraza z različnimi spremenljivkami množimo tako, da zmnožimo številske faktorje in zapišemo produkt spremenljivk.

Zgled

$(4\cdot a)\cdot (2\cdot b)\cdot (3\cdot c) = 24\cdot a\cdot b\cdot c$

Drži. Ne drži.

Zgled

Vpiši produkte. Spremenljivke zapiši po abecednem vrstnem redu. (Namesto znaka za množenje uporabi znak *. Faktorja $1$ ne piši.)

 a) $(4\cdot a) \cdot (8\cdot b)=$ 32*a*b  b) $5,4\cdot n \cdot 6\cdot g =$ 32,4*g*n
 c) $k\cdot \frac{2}{5} \cdot 20 \cdot z=$ 8*k*z  č) $a\cdot \frac{5}{7} \cdot k\cdot 1\frac{2}{5}\cdot b =$ a*b*k

Ploščina kvadrata je produkt dolžine $a$ in širine $a$. Prostornina kocke je produkt dolžine $a$, širine $a$ in višine $a$. Množimo enake spremenljivke. Poglej prikaz in opiši, kako množimo enake spremenljivke.

Produkt enakih spremenljivk lahko zapišemo s potenco.

<NAZAJ
>NAPREJ275/539