Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Stric Tone je nažagal $5$ enako dolgih palic, stric Miha je nažagal $3$ enako dolge palice, kot jih je stric Tone. Luka je z vsemi palicami omejil pravokotnik. Zapiši obseg in ploščino nastalega pravokotnika.

Deljenje

Opazuj vzorec in ugotovi pravilo. Po istem pravilu v zvezek zapiši še naslednjih pet členov vzorca.

$\frac{1}{1}=$ 1
         $\frac{2}{2}=$ 1          $\frac{3}{3}=$ 1          $\frac{4}{4}=$ 1

Kako bi zapisal poljuben, $n$-ti člen v vzorcu?

Količnik enakih spremenljivk je enak številu $1$.

Poglej, kaj je zapisal učitelj na tablo. Opiši postopek.

Zgled

Izračunaj. Vpiši številke.

a) $(8\cdot a) : (4\cdot a)= $ 2
            b) $(8\cdot x):(2\cdot x)=$ 4
c) $(15\cdot t^2):(5\cdot t^2)=$ 3
            č)$(\frac{5}{8} \cdot g ):(\frac{3}{4}\cdot g)=$
5
6

Pojasni, kako se naslednji postopek razlikuje od prejšnjega postopka.

Izraz s spremenljivko lahko delimo s številom tako, da delimo številski faktor izraza s spremenljivko.

Zgled

Izberi pravilne enakosti.

<NAZAJ
>NAPREJ277/539