Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V zvezek zapiši ploščino pravokotnikov, če s spremenljivkami $c$, $d$ in $n$ zapišemo dolžino in širino pravokotnika.

Zgled

Izberi pravilno enakost.

Zgled

Izračunaj produkte.
a) $g\cdot g\cdot g $
b) $4\cdot h \cdot 5\cdot f \cdot 2 \cdot h$
c) $7,2 \cdot m \cdot m \cdot 0,5$
č) $1\frac{3}{7}\cdot x \cdot \frac{7}{9} \cdot x \cdot x$

Zgled

Dopolni tako, da nastaneta pravilni enakosti.

$3\cdot x \cdot $ 2 $\cdot x = 6\cdot x^2 $                 $7\cdot y\cdot y \cdot 6\cdot $ y $= 42 \cdot y^3$

Zgled

Kvadratna mreža ima $16$ kvadratnih polj. Na prvo polje damo $x$ zrn. Na vsako naslednje damo $x$-krat več zrn, kakor na predhodno polje. Zapiši izraz s spremenljivko za število zrn na $16.$ polju. Koliko zrn je na kvadratni mreži skupaj, če na prvo polje damo $1$ zrno?

Zgled

Izberi pravilne enakosti.

<NAZAJ
>NAPREJ276/539