Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

VEGA 3
i-učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazije

Avtorji:
Mateja Škrlec, Irena Rauter Repija, Simona Pustavrh, Oskar Jericijo, Vesna Zmazek, Dezider Ivanec, Andreja Mohorčič

Urednik: dr. Samo Repolusk

Slikovno gradivo:
Simon Kajtna, Wikimedia, Mateja Škrlec, Irena Rauter Repija, Simona Pustavrh, Oskar Jericijo, Vesna Zmazek, Dezider Ivanec, Andreja Mohorčič

Strokovni pregled:
ddr. Janez Žerovnik, mag. Alojz Grahor, Simona Kokol
Konzulentski pregled:
mag. Mateja Sirnik
Tehnični pregled:
Peter Novoselec
Jezikovni pregled:
Marija Holc
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice:
Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti: 
Mateja Škrlec, Irena Rauter Repija, Simona Pustavrh, Oskar Jericijo, Vesna Zmazek, Dezider Ivanec, Andreja Mohorčič, Darko Drakulić, Primož Dobrovoljc, Goran Radić, Jernej Regvat, Vesna Mrkela


ISBN 978-961-03-0254-4

Izdal:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 170. seji dne 21. 5. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/42 o potrditvi učbenika VEGA 3, e-učbenik za matematiko v gimnazijah.

 

 

E-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ609/610