Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premik hiperbole

Ana zelo rada riše risbice s simetričnimi vzorci. Rada bi narisala nekaj takega, kot je videla na sliki spodaj. Opazila je, da si lahko pomaga z različnimi modeli krivulj. Premakni točko, ki predstavlja središče hiperbole, in poišči takšen del slike, na katerem je uporabljen model hiperbole, ki je prikazan na aktivni sliki spodaj.
Kolikokrat je model te hiperbole uporabljen na sliki? Zavrti točko na hiperboli.
Katere krivulje še prepoznaš na sliki?
O možnih rešitvah se pogovorite v razredu.

V tej enoti si bomo podrobneje ogledali enačbo hiperbole v premaknjeni legi.

Ponovitev

Na aktivni sliki spodaj je hiperbola v središčni legi.
Ponovi.
a) Kaj je središče hiperbole?
b) Kaj sta temeni hiperbole?
c) Kaj je realna in kaj imaginarna polos hiperbole?
č) Kaj sta asimptoti hiperbole?
d) Kdaj ležita gorišči na abscisni in kdaj na ordinatni osi?

<NAZAJ
>NAPREJ537/610