Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Grafi krožnih funkcij

Predstavi vrednosti krožne funkcije za nekatere značilne kote s puščičnim diagramom. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo Pravilno.


Na aktivni sliki so predstavljene vrednosti krožne funkcije za nekatere značilne kote s puščičnim diagramom. V nadaljevanju bomo krožne funkcije predstavili še z grafi v pravokotnem koordinatnem sistemu.

Ponovitev

1. Dopolni. Graf inverzne funkcije bijektivne funkcije $f$ dobimo z zrcaljenjem grafa funkcije $f$ čez simetralo lihih kvadrantov .

2. Poveži pare inverznih funkcij. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo Pravilno.

3. Nariši graf funkcije $f(x)=2x-3$. Analitično in grafično določi inverzno funkcijo k dani funkciji.

<NAZAJ
>NAPREJ124/610