Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Krožnica

Vrtnar se je odločil, da bo na enem delu parka posadil rože v krogih. Da bi bili krogi res lepi, si je pomagal tako, da je na konca vrvice privezal količka, enega zabodel v tla, z drugim pa z napeto vrvico obhodil kot $360^\circ$.

Premakni točko in si oglej, kako nastane taka greda.

Vrtnarji si pri svojem delu pomagajo na različne načine. Šestila ne morejo uporabiti, saj so krogi, ki nastanejo, preveliki. Tudi v delu tega vrtnarja se skriva matematika. V ozadju je skrita konstrukcija krožnice. Bi znal povedati katera?

V tej enoti si bomo ogledali geometrijsko definicijo krožnice in izpeljali enačbo krožnice, če se krožnica nahaja v pravokotnem koordinatnem sistemu s središčem v izhodišču koordinatnega sistema.

Ponovitev

Razmisli, kakšna je razlika med krogom in krožnico.

Ponovi, kako v pravokotnem koordinatnem sistemu izračunamo razdaljo med dvema točkama $A(x_1,y_1)$ in $B(x_2, y_2)$.

Kako izračunamo razdaljo med premico $p:\ ax+by+c=0$ in točko $T(x_0, y_0)$? Kdaj točka $T(x_0, y_0)$ leži na premici $p$?

Dane so točki $A(2,2)$ in $B(4,-2)$ ter premica $p$ z enačbo $4x-3y+3=0$.
a) Izračunaj razdaljo med točkama $A$ in $B$.
b) Izračunaj razdaljo od točke $B$ do premice $p$.
c) Računsko pokaži, da točka $E(3,5)$ leži na dani premici $p$.

<NAZAJ
>NAPREJ481/610