Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zahtevnejši zgledi modeliranja

V prejšnjem poglavju smo spoznali osnovne primere modeliranja z linearno, eksponentno in potenčno funkcijo. Z modeliranjem bomo nadaljevali in uporabili še nekaj drugih funkcij.

 

 

Katera prilagoditvena funkcija bi se najbolje prilegala curku vode v fontani?

V tem poglavju bomo realne situacije modelirali s kvadratno funkcijo, s polinomi, s sinusno funkcijo in z logaritemsko funkcijo. Kot poseben primer pa bomo spoznali še modeliranje z logistično funkcijo.

Ponovitev

1. Poveži grafe funkcij z njihovimi poimenovanji.

2. Katere od navedenih funkcij imajo definicijsko območje $\mathbb{R}$? Označi jih.

<NAZAJ
>NAPREJ597/610