Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kot med premicama

Na aktivni sliki so tri premice. Uporabi 'kotomer' in izmeri kote med posameznima premicama. Izmerjene velikosti vnesi v okenca.


Na aktivni sliki izmeri tudi kot, ki ga druga premica oklepa z osjo $y$. Ta je približno

Ponovitev

1. Enačbo premice lahko zapišemo v vsaj eni obliki: eksplicitni, implicitni ali odsekovni. Spomni se vseh treh oblik in pomena vključenih koeficientov.

2. Vsake premice v ravnini se ne da zapisati v vseh treh oblikah. V preglednici je nekaj posebnih družin premic. Razmisli, ali jih lahko zapišemo v posameznih oblikah. V okenca vpiši da/ne.

  EKS.
IMP.
ODS.
Vodoravne premice
da da ne
Navpične premice
ne da ne
Poševne premice skozi izhodišče
da da ne
Druge poševne premice
da da da

3. Izračunaj in zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točki $A(0,2)$ in $B(5,0)$ v vseh možnih oblikah.

V nadaljevanju bomo spoznali naklonski kot premice in izpeljali obrazec za računanje kota med dvema premicama.

<NAZAJ
>NAPREJ106/610