Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tangens in kotangens

Nejc se je odpravil s kolesom na daljšo pot. Pred seboj je zagledal prometni znak, ki ga je opozarjal na $23$ $\%$ klanec. Na aktivni sliki razišči, kolikšno višinsko razliko bo moral premagati na naslednjih $100$ m poti, in izračunaj, pod kolikšnim kotom se vzpenja klanec.
 

Dopolni povedi.

Nejčeva pot se bo na naslednjih $100$ m dvignila za 23 m.
Klanec se dviga pod kotom 13 $^\circ$. (Rezultat zaokroži na stopinjo natančno.)

Kot, pod katerim se dviga klanec, najenostavneje izrazimo s tangensom.

Ponovitev

1. Dopolni besedilo.

Tangens ostrega kota v pravokotnem trikotniku je definiran kot razmerje kotu nasprotne katete in priležne katete, kotangens pa kot razmerje kotu priležne katete in nasprotne katete.

2. Dopolni besedilo.

Enotska kotomerna krožnica je krožnica s središčem v $(0,0)$ in polmerom 1 .
Če od pozitivnega poltraka abscisne osi odmerimo premični poltrak pod kotom $\alpha$ in označimo njegovo presečišče z enotsko kotomerno krožnico s točko $T(x,y)$, je abscisa te točke enaka kosinusu kota $\alpha$, ordinata pa sinusu kota $\alpha$. 
 
<NAZAJ
>NAPREJ49/610