Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Polinomske neenačbe

Na aktivni sliki so prikazane vrednosti polinoma $x^3-3x+2$. Opazuj odseke grafa, na katerih so vrednosti polinoma pozitivne, in odseke, na katerih so negativne. Če sta spodnji trditvi pravilni, ju označi.

V nadaljevanju se bomo naučili, kako rešiti neenačbo, v kateri nastopa polinom. Pomagali si bomo z opazovanjem grafa.

Ponovitev

Linearna in kvadratna funkcija sta polinoma. Spomnimo se, kako rešimo linearno in kako kvadratno neenačbo.

1. Reši linearno neenačbo $2x-3<5$.

2. Reši kvadratno neenačbo $x^2-x<6$.

 

Kvadratno neenačbo smo rešili tako, da smo vse člene prenesli na eno stran in si nato pomagali s skico. Podobno bomo reševali tudi neenačbe, v katerih bo poljuben polinom.

<NAZAJ
>NAPREJ415/610