Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Hiperbola

Krivuljo, o kateri bomo govorili v tej enoti, srečamo tudi pri valovanju. Imejmo dva izvira, ki nihata sočasno, z isto amplitudo. Valovi se na  določenih mestih okrepijo ali oslabijo. Temu pojavu pravimo interferenca valovanja.
Kako potekajo pasovi okrepitve, si oglej na aktivni sliki spodaj.

Ponovitev

Pomagaj si z aktivno sliko in ponovi, kaj so vodoravne, poševne in navpične asimptote funkcij.

<NAZAJ
>NAPREJ523/610