Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Polarni koordinatni sistem

Na morju se ladja nevarno približuje jadrnici. Kako lahko posadka na jadrnici opiše položaj ladje glede na svoj položaj na morju? Razmisli o različnih možnostih.

Položaj ladje glede na lego jadrnice lahko opišemo na več različnih načinov. Pod gumbi si oglej opise možnih rešitev.

V tem poglavju se bomo posvetili tretji možnosti in spoznali nov koordinatni sistem $-$ polarni koordinatni sistem. Spoznali bomo tudi polarni zapis kompleksnih števil, ki omogoča nazorno geometrijsko razlago množenja in deljenja teh števil ter enostavno računanje njihovih potenc in $n$-tih korenov.

Ponovitev

1. Predstavi števila $z_1=3-i$, $z_2=-3$, $z_3=-2+3i$, $z_4=-2i$, $z_5=2+i$ in $z_6=-5-i$ v kompleksni ravnini. Ob pravilnem rezultatu se bo izpisalo Odlično.

2. Izračunaj absolutno in konjugirano vrednost danega kompleksnega števila.

$z=-3-4i$,   $|z|=$ 5 ,   $\bar{z}=$ -3 $+$ 4 $i$

3. Izračunaj in ustrezno dopolni rešitve.

a) $(2+i)(1-i)+2i(2+3i)-4i^7=$ -3 $+$ 7 $i$
b) $(2-i)^2-(1+2i)^2+2i=$ 6 $-$ 6 $i$
c) $\frac{2+4i}{1-i}-\frac{15-5i}{2+i}=$ -6 $+$ 8 $i$
<NAZAJ
>NAPREJ155/610