Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sinusno nihanje

Nihanje je ena najpogostejših oblik gibanja v naravi. Poznamo več vrst nihanj. O njih si se (ali pa se še boš) podrobno učil pri fiziki.
V nadaljevanju bomo znanje o kotni funkciji sinus povezali z obliko nedušenega nihanja, ki je tesno povezano s
kroženjem.

Ponovitev

Naj bo zgornja krožnica, po kateri kroži točka, enotska, s središčem v izhodišču koordinatnega sistema. Z drsnikom posnemaj kroženje točke.


Graf katere funkcije se pri tem izrisuje v koordinatnem sistemu?

Neodvisna spremenljivka $x$ v predpisu $f(x)=\sin x$ predstavlja

Velikosti kotov $x$ na abscisni osi so izražene

Velikost kota $x$ v radianih je enaka

Vrnimo se na začetek. Recimo, da ima krožnica, po kateri kroži točka, polmer enak $2$. Zapiši funkcijo, katere graf bi se izrisoval s prejšnjo aktivno sliko v tem primeru.

Če si pravilno rešil zgornje naloge, dobro razumeš, kako ordinato krožeče točke izrazimo kot funkcijo velikosti kota. V nadaljevanju bomo ordinato krožeče točke izrazili kot funkcijo časa.

<NAZAJ
>NAPREJ39/610