Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zahtevne trigonometrične enačbe

Nihanji sledita enačbama $f(x)=\sin (5x)$ in $g(x)=\sin (3x)$. Razišči nihanji na aktivni sliki. Poišči približne vrednosti abscis točk, kjer sta odmika od ravnovesne lege enaka.


S katero enačbo bi izračunal abscise točk (kote), pri katerih imata obe nihali enako lego? Izberi ustrezno.

Enačba, s katero izračunamo abscise točk (kote), pri katerih imata obe nihali enako lego, sodi med zahtevne trigonometrične enačbe. V tem poglavju se bomo posvetili prav tem enačbam.

Ponovitev

1. V zvezek reši enačbo $\sin(2x)=\cos x$ in izberi pravilno rešitev.

2. V zvezek reši enačbo $2\cos^2x-7\cos x-4=0$ in izberi pravilno rešitev.

3. Enačba $\sin(2x)=a\cos x$ ima za vsak $a\in\mathbb{R}$ družino rešitev $x=\frac{\pi}{2}+k\pi,\,k\in\mathbb{Z}$. Razišči, za katere vrednosti $a$ ima enačba poleg te družine rešitev še kako drugo družino rešitev. Nalogo reši z aktivno sliko in analitično. Vpiši rešitev.

Rešitev: $a\in[$ -2 $,$ 2 $]$.
<NAZAJ
>NAPREJ147/610