Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trikotnik

Ladja, ki pluje ob obali, je opazila stolp, ko je kot med smerjo vožnje in smerjo do stolpa znašal $28^\circ$. Ko je prevozila še $150\ {\rm m}$, se je kot povečal na $56^\circ$.

 

a) Koliko metrov je stolp oddaljen od morja?
b) Koliko metrov bo morala ladja še prepluti, da bo najbližje stolpu?
Rezultata zaokroži na metre.

Problem smo rešili z uporabo znanja o trikotnikih. To znanje lahko koristno uporabimo tudi pri nalogah o štirikotnikih in večkotnikih. Najprej pa bomo obnovili znanje o računanju stranic in kotov v trikotniku.

Ponovitev

1. Konstruiraj trikotnike. Ali obstajajo vsi trikotniki, ali so vsi enolično določeni? Odgovore utemelji.

a) $a=6\ {\rm cm}$, $b=5\ {\rm cm}$, $c=4\ {\rm cm}$
b) $a=5\ {\rm cm}$, $c=6\ {\rm cm}$, $\beta=60^\circ$
c) $c=5\ {\rm cm}$, $a=6\ {\rm cm}$, $\alpha=60^\circ$
č) $c=5\ {\rm cm}$, $b=4\ {\rm cm}$, $\beta=30^\circ$
d) $c=5\ {\rm cm}$, $b=4\ {\rm cm}$, $\beta=60^\circ$
e) $c=6\ {\rm cm}$, $\alpha=60^\circ$, $\beta=45^\circ$

2. Ali obstajajo trikotniki z naslednjimi podatki?

a) $a=3\ {\rm cm}$, $b=4\ {\rm cm}$, $c=5\ {\rm cm}$
b) $a=4\ {\rm cm}$, $b=7\ {\rm cm}$, $c=2\ {\rm cm}$
c) $a=5\ {\rm cm}$, $b=7\ {\rm cm}$, $\alpha=95^\circ$

3. Nariši poljuben trikotnik. Nato konstruiraj v njem višino in težiščnico na stranico $c$, simetralo te stranice in simetralo kota $\gamma$.

Poimenuj točke, v katerih se sekajo vse tri težiščnice, vse tri višine, simetrale kotov oziroma simetrale stranic.

<NAZAJ
>NAPREJ200/610