Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Polinomske enačbe

Dolžine robov kvadra so zapisane na sliki in so merjene v metrih.

a) Izračunaj dolžine robov, če je obseg najmanjše ploskve $126$ m. Zapiši enačbo, jo poimenuj in reši.

b) Izračunaj dolžine robov, če je ploščina osnovne ploskve $7310$ m2. Zapiši enačbo, jo poimenuj in reši.

c) Zapiši enačbo, ki povezuje dolžine robov, če je prostornina kvadra $60$ m3.

Linearno in kvadratno enačbo že znamo rešiti. V nadaljevanju se bomo naučili reševati enačbe, v katerih nastopajo polinomi. Takrat bomo znali rešiti tudi enačbo iz točke c).

Ponovitev

Spomnimo se reševanja razcepnih enačb.

1. Razstavi izraze.

a) $x^2-9$
b) $x^3-8$
c) $x^2-x-6$
č) $x^3-3x^2-4x+12$

2. Reši enačbo. Zapiši tudi kompleksne rešitve enačbe.

a) $x^2=16$
b) $x^3=27$
c) $(x+2)(x-4)=-5$
č) $x^3+3x^2-9x=27$

Razcepno enačbo rešimo tako, da:
• vse člene prenesemo na eno stran enačbe,
• dobljeni izraz na eni strani enačbe razstavimo,
• posamezne faktorje enačimo z $0$ in izračunamo rešitve enačbe.

Drži. Ne drži.

V enačbah iz 2. naloge nastopajo polinomi. Nekatere enačbe, v katerih nastopajo polinomi, torej že znamo rešiti. V nadaljevanju bomo spoznali še drugačen način reševanja enačb, v katerih nastopajo polinomi.

<NAZAJ
>NAPREJ408/610