Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Krožne funkcije

Zabaviščno kolo s polmerom $5\,\rm{m}$ se pri zasuku dvigne za $4\,\rm{m}$. Razišči zasuk košare na aktivni sliki in na desetinko stopinje natančno izračunaj, kolikšen je bil kot zasuka.

Kot zasuka je bil 53,1 $^\circ$.

V prejšnjih učnih enotah smo računali vrednost kotne funkcije, če smo poznali velikost kota. Zdaj pa nas bo zanimala obratna pot. Kako določiti kot, če imamo podano vrednost kotne funkcije? Spoznali bomo inverzne funkcije h kotnim funkcijam, ki jih imenujemo krožne ali arkus funkcije.

Ponovitev

1. Dopolni besedilo.

Inverzna funkcija $f^{-1}$ k bijektivni funkciji $f: A → B$ je funkcija $f^{-1}:$ B $→$ A , ki vsaki sliki priredi njen original.

2. Dana je funkcija $f(x)=x+1$, definirana na množici $\{0, 2\}$. Predstavi funkcijo s puščičnim diagramom in zapiši njeno inverzno funkcijo. S puščičnim diagramom prikaži tudi inverzno funkcijo.

3. Dana je funkcija $f(x)=x^2$, definirana na množici $\{-1, -2, 1, 2\}$. V zvezek nariši puščični diagram funkcije $f$. Ali lahko določimo inverzno funkcijo dani funkciji, ki je definirana na dani množici?

4. Poišči pare v igri spomin.

Število poskusov:
<NAZAJ
>NAPREJ113/610