Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Graf polinoma

Miha je zanimalo, kakšen je graf polinoma $p(x)=0,5x^4-3x^3+4,5x^2+2x-6$. Polinom je tabeliral tako dolgo, dokler ni znal povleči krivulje. Spodaj označi pravilne trditve, ki se nanašajo na polinom $p$.

V nadaljevanju se bomo naučili, kako skicirati graf polinoma brez tabeliranja tako, da upoštevamo njegove lastnosti. Seveda pa lahko s tabeliranjem vedno preverimo, ali smo graf narisali pravilno.

Ponovitev

Linearna in kvadratna funkcija sta polinoma. Spomnimo se, kako se obnašata njuna grafa v okolici ničel.

• Grafe na aktivni sliki prenesi na ustrezna mesta.
• Izračunaj ničle funkcij $f$, $g$ in $h$ in določi njihove stopnje.
• Ali graf v ničlah seka os $x$ ali se je dotika?

Označi, ali za graf linearne in kvadratne funkcije velja trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ397/610