Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Grafa funkcij tangens in kotangens

Nejc se je odpravil s kolesom na daljšo pot. Na poti je moral premagati nekaj različno strmih klancev.

Na aktivni sliki izrazi višino $h$ s kotom $\alpha$ in razdaljo $d$.

Razmisli o pravilnosti spodnje trditve in izberi ustrezen odgovor.

Zveza med $h$ in $\alpha$ je linearna.

Drži. Ne drži.

Ugotovili smo, da zveza med $h$ in $\alpha$ ni linearna. V nadaljevanju bomo spoznali grafa funkcij tangens in kotangens ter raztege in premike njunih grafov. Tako bomo dobili grafičen odgovor na vprašanje o zvezi med $h$ in $\alpha$.

Ponovitev

1. Ponovi definiciji tangensa in kotangensa v enotski krožnici in dopolni spodnjo poved.

Tangens $ \alpha$ je enak ordinati   presečišča premičnega kraka kota $\alpha$ s  tangento na krožnico skozi točko $($ 1 $, $ 0 $)$. Kotangens $\alpha$ je enak abscisi   presečišča pomičnega kraka kota $\alpha$ s tangento na krožnico skozi točko $($ 0 $, $ 1 $)$.  

2. Izberi pravilne trditve.

3. Izračunaj vrednost izraza in rezultat vpiši v prazno polje.

$\tan \frac{\pi}{3}+\cot \frac{\pi}{4}-\tan\frac{7\pi}{3}-\cot \frac{15\pi}{4}=$ 2
<NAZAJ
>NAPREJ60/610