Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trigonometrične enačbe

Opazuj skupne točke grafov funkcij $f(x)=\sin (2x)$ in $g(x)=a\sin x$, $a\in\mathbb{R}$.


Zapiši enačbo, s katero bi izračunal skupne točke obeh grafov za $a=1$.

V prejšnjem poglavju smo reševali elementarne trigonometrične enačbe. V vsaki enačbi je nastopala le po ena kotna funkcija.

V nadaljevanju bomo reševali nekoliko zahtevnejše primere trigonometričnih enačb, v katerih bodo nastopale različne kotne funkcije ali pa iste kotne funkcije z različnimi argumenti. Take enačbe bomo najprej poenostavili z znanimi zvezami med kotnimi funkcijami. Spoznali bomo dva osnovna načina reševanja takih enačb.

Ponovitev

Izberi ustrezno.
1. Družini rešitev enačbe $\sin x=a$, $a\in [-1, 1]$, sta:

2. Družini rešitev enačbe $\cos x=a$, $a\in[-1, 1]$, sta:

3. Družina rešitev enačbe $\tan x=a$, $a\in\mathbb{R}$, je:

4. Kateri enačbi imata rešitve? Označi ju.

5. Reši enačbe.
a) $\sin x=\frac{\sqrt 2}{2}$      b) $\cos x=-\frac{\sqrt 3}{2}$     c) $\tan x=\sqrt 3$

<NAZAJ
>NAPREJ140/610