Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elementarne trigonometrične enačbe

Na aktivni sliki vstavi abscise presečišč grafa funkcije $f(x)=\sin x$ in premice $y=\frac{1}{2}$ na intervalu $[-\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo Pravilno.


Abscise presečišč grafa funkcije $f(x)=\sin x$ in premice $y=\frac{1}{2}$ so rešitve enačbe $\sin x=\frac{1}{2}$.


Ustrezno dopolni. Na intervalu $[-\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$ ima ta enačba 4 rešitve. Ali so to vse rešitve enačbe, če ne omejimo intervala? Ne (Da, Ne).

Enačbe, v katerih nastopajo kotne funkcije, imenujemo trigonometrične enačbe. Pri reševanju teh enačb bomo upoštevali lastnosti kotnih funkcij.

Ponovitev

1. Ponovi lastnosti kotnih funkcij in izberi pravilne trditve.

2. Poveži pare.


<NAZAJ
>NAPREJ129/610