Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Definicija polinomov

V okvir prenesi izraze, v katerih je vsak člen produkt števila in potence, ki ima za osnovo spremenljivko $x$, za eksponent pa nenegativno celo število $0, 1, 2, 3$ ... Tovrsten izraz je npr. $2x^3-6x^2+x+5=2\cdot x^3+(-6)\cdot x^2+1\cdot x^1+5\cdot x^0$.

Vsak člen izraza, ki si ga prenesel v okvir, je torej produkt števila in potence, ki ima za osnovo spremenljivko, za eksponent pa nenegativno celo število. V nadaljevanju se bomo ukvarjali s funkcijami, katerih predpisi so tovrstni izrazi.

Ponovitev

1. Linearna funkcija ima predpis $f(x)=kx+n$. Števili $k$ in $n$ imenujemo koeficienta. Kolikšna sta koeficienta v tabeli zapisane funkcije ? Dopolni.

  $k$
 $n$
$f(x)=2x+3$ 2 3
$f(x)=-x+3$ -1 3
$f(x)=7x$ 7 0
$f(x)=5$ 0 5

2. Kvadratna funkcija ima predpis $f(x)=ax^2+bx+c$. Števila $a$, $b$ in $c$ imenujemo koeficienti. Kolikšni so koeficienti v tabeli zapisanih funkcij? Dopolni.

   $a$ $b$
$c$
 $f(x)=3x^2+5x-2$ 3 5 -2
 $f(x)=x^2-x+4$ 1 -1 4
 $f(x)=-2x^2-6$ -2 0 -6
 $f(x)=x^2-9x$ 1 -9 0
 $f(x)=-4x^2$ -4 0 0

3. Ponovi lastnosti potenčnih funkcij z nenegativnim celim eksponentom.

<NAZAJ
>NAPREJ335/610