Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Metoda bisekcije

Ugotovi, na kateri razdalji se vrvica dotakne gladine. Vrvica poteka skozi narisane točke. Klikni tisto daljico na gladini, ki jo seka vrvica. Na eno decimalko natančno zapiši število $x$.

Število $x$ smo omejili na dovolj majhen interval in tako določili njegovo približno vrednost. Do rešitve nismo prišli analitično (s postopkom, s katerim poiščemo točno vrednost), ampak z numerično metodo, s približevanjem.

Ponovitev

Spomnimo se, kako izračunamo aritmetično sredino oziroma povprečje podatkov, in to znanje uporabimo pri izračunu sredine intervala.

1. Ali je trditev pravilna? Označi.

2. Poišči središče intervala. Pri zapisu uporabi decimalno vejico, npr. $2,3$, ne pa pike.

Beseda bisekcija pomeni razpolavljanje. V nadaljevanju bomo spoznali, kako si z razpolavljanjem intervalov pomagamo pri računanju približkov ničle polinoma, če ne znamo poiskati njene točne vrednosti z analitičnimi postopki.

<NAZAJ
>NAPREJ422/610