Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elipsa

Krivuljo, o kateri bomo govorili v tej enoti, velikokrat srečamo v naravi. Oglej si album slik in povej, obrise katere krivulje lahko prepoznamo na fotografijah.

Ponovitev

Kako zapišemo koordinati točke $T'(x',y')$, ki jo dobimo, če točko $T(x,y)$ preslikamo z raztegom v smeri ordinatne osi za faktor $k$?
Kako se pri tem spremenita oblika in enačba krivulje?
Razišči na aktivni sliki spodaj.

Izberi faktor raztega $k$.

<NAZAJ
>NAPREJ500/610