Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poševne asimptote

Na aktivni sliki je narisan graf racionalne funkcije. Premakni premico tako, da bo predstavljala asimptoto grafa funkcije. Ko ti bo uspelo, boš zagledal napis.

V tej enoti se bomo naučili izračunati asimptote in risati grafe racionalnih funkcij, pri katerih je stopnja polinoma v števcu večja od stopnje polinoma v imenovalcu.

Ponovitev

1. Zapiši osnovni izrek o deljenju polinomov.

2. Izračunaj kvocient in ostanek pri deljenju polinoma $p(x)=1-2x^2$ s polinomom $q(x)=2x-2$.

3. Dana je funkcija $f(x)=\displaystyle\frac{(x-8)^2}{x-4}$.

a) Funkcija $f$ ima ničlo $x=$ 8 , ki je sode (lihe/sode) stopnje.

b) Funkcija $f$ ima pol $x=$ 4 , ki je lihe (lihe/sode) stopnje.

c) Funkcija $f$ spremeni predznak pri $x=$ 4 .

č) Graf dane funkcije seka ordinatno os v točki $T$( 0 , -16 ).

4. Zapiši enačbo vodoravne asimptote grafa funkcije $f(x)=\displaystyle\frac{6x-1}{2x+5}$.

<NAZAJ
>NAPREJ447/610