Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina trikotnika

Nad daljico $AB$ z dolžino $4\ {\rm cm}$ narišemo pravokotni trikotnik z ostrim kotom $30^\circ$ v oglišču $A$ (glej sliko). Postopek še petkrat ponovimo in pri tem vedno vzamemo dobljeno hipotenuzo kot daljšo kateto novega trikotnika. Nariši ustrezno sliko in izračunaj skupno ploščino dobljenega lika.

Vsak večkotnik lahko razdelimo na same trikotnike. Če znamo izračunati ploščino trikotnika, bomo znali izračunati tudi ploščine takih večkotnikov.

Zato bomo obnovili znanje o ploščini trikotnikov in dodali še nekaj novih spoznanj.

Ponovitev

1. Dan je pravokotnik $ABCD$. Na stranici $CD$ si izberi točko $E$ in jo poveži z ogliščema $A$ in $B$. V kakšnem odnosu so ploščine trikotnikov $AED$, $ABE$ in $BCE$? Ali je ta odnos odvisen od položaja točke $E$? Ali si prišel do enakih ugotovitev kot sošolci?

2. Nariši v zvezek trikotnik s stranicami $5\ {\rm cm}$, $6\ {\rm cm}$ in $7\ {\rm cm}$ ter mu očrtaj in včrtaj krog. Če si pozabil, kako se to naredi, se pogovori s sošolci ali poišči v učbeniku.

Konstrukcijo lahko izvedeš tudi s programom za dinamično geometrijo.

 

         

<NAZAJ
>NAPREJ210/610