Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Periodične funkcije

V vsakdanjem življenju velikokrat govorimo o periodičnem nihanju; nihanju razpoloženja, nihanju letnih časov, nihanju temperature zraka ...

Z vidika periodičnega nihanja je zanimivo tudi eno od telesnih dogajanj, in sicer spreminjanje ravni hormonov v menstrualnem ciklusu vsake ženske. Oglejmo si povprečne vrednosti hormona estrogena v obdobju od ene do druge menstruacije.

Oglej si graf podrobneje in dopolni. Vpisuj števila, ne besede.


S slike nihanja estrogena je razvidno, da prikazani menstrualni cikel traja 29 dni. Največjo koncentracijo estrogena ima ženska 14 . dan. Dva dni zapored je vrednost estrogena nad $800 \, {\rm pmol/L}$, in sicer 13 . in 14 . dan cikla.

Ponovitev

1. Kakšen bi bil graf nihanja estrogena za obdobje enega leta?

2. Pravilno dokončaj poved. Koncentracija estrogena je
osemintrideseti dan po prvi menstruaciji

3. Znova si oglej tabelo koncentracij estrogena za prvih $29$ dni (pod gumbom na prvi strani) in dopolni dano tabelo.

 

Dan po prvi menstruaciji $31.$
$32.$
$33.$ $34.$ $35.$ $36.$ $37.$ $38.$ $39.$
KE $\lbrack {\rm pmol/L} \rbrack$ 128
120 140
130
160
180
200
225
295

4. Ali poznaš še kakšno periodično nihanje količine v naravi?

V nadaljevanju bomo spoznali še več funkcij, pri katerih se funkcijske vrednosti periodično ponavljajo. Periodičnost kot novo lastnost funkcij bomo natančno opredelili in jo opazovali na grafih. Povezali jo bomo tudi s kotnima funkcijama sinus in kosinus.

<NAZAJ
>NAPREJ12/610