Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Grafa funkcij sinus in kosinus

Pri vsakem od spodnjih gibanj si izberi eno od točk, ki spreminja svojo lego. V koordinatni sistem na list papirja skiciraj graf spreminjanja višine izbrane točke glede na začetno lego (v odvisnosti od časa). Razloži, kaj imajo skupnega vsi nastali grafi.

V nadaljevanju bomo narisali grafa funkcij sinus in kosinus. Pri kroženju točke na enotski krožnici bomo zato opazovali spreminjanje njene abscise in ordinate v odvisnosti od velikosti kota.

Ponovitev

Zapišimo funkciji sinus in kosinus s predpisoma

$f(x)=\sin x$ in  $g(x)=\cos x$.

Pomagaj si s sliko in odgovori na vprašanji.
a) Kaj predstavlja neodvisna spremenljivka $x$?
b) Kaj predstavljata funkcijski vrednosti $f(x)$ in $g(x)$ in kakšne so njune vrednosti?

Če velikost kotov $x$ merimo v radianih, lahko o definicijskem območju in zalogi vrednosti funkcij sinus in kosinus sklenemo (pravilno poveži):

$\cal{D}_f=\cal{D}_g$ je
množica $\mathbb{R}$.
$\cal{Z}_f=\cal{Z}_g$ je
interval $\lbrack -1,1 \rbrack$.
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ17/610