Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Valj

Iz papirja izreži krog s polmerom, dolgim $3\rm\, cm$. Izreži še pravokotnik in ga zvij, kot prikazuje film. Razmisli, koliko naj bosta dolgi stranici pravokotnika, da pokrovček točno prekrije luknjo.
a) Zapiši tri konkretne primere dolžin stranic pravokotnika.
b) V kakšni zvezi morata biti polmer kroga in dolžini stranic pravokotnika?

 

Če zvijemo pravokotnik in ga zapremo z dvema krogoma, ki natanko prekrijeta luknji, dobimo valj. V nadaljevanju gradiva bomo obnovili in nadgradili znanje o valju ter računali njegovo površino in prostornino.

Ponovitev

Ker valj omejujeta poleg plašča še dva kroga, se spomnimo količin, ki jih računamo pri krogu.

Izraze prenesi v modre okvirje.

Vsako izmed šestih količin še poimenuj.

<NAZAJ
>NAPREJ274/610