Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Graf racionalne funkcije

Podjetnik se je odločil za proizvodnjo novega izdelka. V ta namen je kupil stroj za $a$ evrov. Stroški izdelave enega izdelka so $c$ evrov.

Zapiši povprečno ceno izdelave enega izdelka v odvisnosti od števila proizvedenih izdelkov, če z njo pokrijemo tudi stroške nakupa stroja.

Podjetnik je pripravil simulacijo povprečne cene izdelka v odvisnosti od števila proizvedenih izdelkov, kjer lahko spreminjamo ceno stroja in strošek izdelave izdelka.

Ugotovil je, da se z naraščanjem števila izdelkov strošek izdelave enega izdelka približuje neki vrednosti. Kateri?

Na zgornjem prikazu je graf racionalne funkcije iz uvodnega izziva. V tej enoti se bomo naučili risati takšne grafe tudi sami.

Ponovitev

1. Dana je funkcija $f(x)=\displaystyle\frac{a+cx}{x} \quad (c\ne 0)$. Zapiši njene ničle in pole ter njihove stopnje.

2. Naj bo cena stoja iz uvodnega izziva $7\;500$ €, strošek izdelave izdelka pa $80$ €.

a) S pomočjo aktivne slike oceni povprečno ceno izdelave izdelka, če podjetnik proizvede $200$ izdelkov. Nato izračunaj točno vrednost.

b) Ali lahko podjetnik pri zapisanih pogojih doseže povprečno ceno $70$ €, če izdela dovolj izdelkov? Odgovor utemelji.

3. Dana sta polinoma $p(x)=x^4+2x^3-4x^2-5x-2$ in $q(x)=x^2-3$.

a) Izračunaj kvocient in ostanek pri deljenju polinoma $p$ s polinomom $q$.

b) V kateri točki seka graf polinoma $p$ ordinatno os?

<NAZAJ
>NAPREJ437/610