Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premik parabole

Parabolo na aktivni sliki spodaj premakni tako, da se bo čim bolj prilegala enemu izmed vodnih curkov. Kje se nahajata gorišče in vodnica parabole?

Premakni točko $T$, zavrti ročico.

V tej enoti si bomo podrobneje ogledali enačbo parabole v premaknjeni legi.

Ponovitev

Na aktivni sliki spodaj je parabola s temenom v koordinatnem izhodišču.
Ponovi.
a) Kaj je simetrijska os parabole?
b) Kaj je teme parabole?
c) Kdaj leži gorišče na abscisni in kdaj na ordinatni osi?
č) Kdaj je vodnica vzporedna abscisni in kdaj ordinatni osi?
Ponovi še geometrijsko definicijo parabole.

<NAZAJ
>NAPREJ556/610