Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

O modeliranju

Preberi spodnje zglede. Kaj jim je skupno? (Zgledov ni treba reševati.)

1. Osvetljenost morja z globino pada, kar vemo iz izkušenj ali televizijskih oddaj. Kakšna je zveza med osvetljenostjo morja in globino morja?  
2. S $14\,\rm{m}$ nizke žične ograje bi radi ogradili dve gredici: eno kvadratne, drugo pa pravokotne oblike, ki ima eno stranico dvakrat daljšo kot kvadratna gredica. Kje je treba prerezati ograjo, da bo vsota ploščin obeh gredic največja?  

3. Kakšna je zveza med hitrostjo $v$ iztekanja tekočine iz majhne odprtine v steni posode in višino gladine tekočine nad odprtino $h$ ter težnega pospeška $g$?
   

Dani primeri opisujejo vsakdanje resnične situacije, ki jih lahko rešimo z matematičnim znanjem. Prav s takšnimi primeri se bomo ukvarjali v tem poglavju.

Ponovitev

1. Ustrezno dopolni povedi.

Funkcija $f: A\rightarrow B$ je predpis, ki vsakemu elementu iz množice A   priredi natanko en element iz množice B .

Množica vseh originalov funkcije se imenuje definicijsko območje funkcije.

Množica vseh slik funkcije se imenuje zaloga vrednosti funkcije.

2. Poveži funkcijske predpise z ustreznimi poimenovanji funkcij.


<NAZAJ
>NAPREJ577/610