Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dvojni in trojni koti

Med prometnimi znaki za nevarnost najdemo tudi tega, ki označuje zahteven vzpon. Število na njem nam sporoča naklon cestišča, izraženo je v odstotkih.

Na aktivni sliki prikaži najstrmejšo cesto na svetu, točka $B$ je premična.

O tej cesti je na neki spletni strani zapisano, da ima vznožje na nadmorski višini $30\,\rm{m}$, vrh pa pri $100\,\rm{m}$. Ali se ta dva podatka ujemata z naklonom ceste? Pri razmišljanju si pomagaj z aktivno sliko. V okence vpiši da/ne.

ne

Na aktivni sliki preizkusi, ali sta naklonski kot in naklon ceste premo sorazmerni količini, nato označi ustrezen odgovor. Pri dvakrat večjem naklonskem kotu je tudi naklon cestišča dvakrat večji.

Drži. Ne drži.

Ponovitev

1. Glede na velikost delimo kote v koordinatnem sistemu v štiri množice. V prvem kvadrantu so koti manjši od 90 °, v tretjem pa večji od 180 ° in manjši od 270 °.

2. V okenca zapiši predznak ($+$, $-$) kotnih funkcij sinus in kosinus v posameznih kvadrantih.

   I. 
 II. 
 III. 
 IV.
sinus
  +   +   -   -
kosinus
  +   -   -   +

3. Adicijski izreki so obrazci za kotne funkcije vsote ali razlike kotov. Ponovi jih.

V nadaljevanju si bomo ogledali kotne funkcije dvojnih in trojnih kotov, na primer $\sin(2x)$, $\cos(3x)$.

<NAZAJ
>NAPREJ82/610