Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Paralelogram

Na sliki je zanimiva stavba, ki stoji v Hamburgu. Njeno pročelje ima obliko paralelograma. Predstavljene so tudi nekatere njene dimenzije.
 

Bi znal iz podatkov izračunati ploščino tega paralelograma? Kaj pa ostri kot in dolžini obeh diagonal?

Ukvarjali se bomo s paralelogrami, še posebej s tistimi, ki nimajo pravih kotov. Pri tem bomo ponovili, kaj o teh likih vemo iz osnovne šole, in nato nadgradili svoje znanje z nekaterimi novimi postopki.

Ponovitev

1. Zapiši odgovore na vprašanja v zvezek.

Po kateri lastnosti so paralelogrami dobili svoje ime?
Katere vrste paralelogramov poznaš?

2. Postavi posamezne vrste paralelogramov in njihova poimenovanja na pravo mesto v shemi glede na lastnosti njihovih stranic in kotov.

<NAZAJ
>NAPREJ178/610