Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Definicija racionalnih funkcij

Marko in Jože se vsak s svojim avtomobilom odpravita na izlet. Marko, ki vozi s povprečno hitrostjo $130 \frac{\rm km}{\rm h}$, prevozi pot v eni uri. Jože vozi počasneje.

Na aktivni sliki oceni, koliko časa čaka Marko Jožeta, če ta vozi s hitrostjo $80 \frac{\rm km}{\rm h}$.

Izračunaj točen čas čakanja.

Zapiši čas čakanja $t$ kot funkcijo Jožetove hitrosti $v_J$.

V tej enoti se bomo ukvarjali s funkcijami, ki jih lahko zapišemo kot kvocient dveh polinomov.

Še prej pa si osvežimo znanje o polinomih.

Ponovitev

1. Katere od danih funkcij so polinomi?

2. Dan je polinom $p(x)=x^3-3x+2$.

a) Zapiši definicijsko območje funkcije $p$.

b) Izračunaj vrednost danega polinoma v točki $x=2$.

c) Izračunaj ničle danega polinoma in zapiši stopnje ničel.

č) Pri katerem $x$ spremeni polinom $p$ predznak?

<NAZAJ
>NAPREJ429/610