Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trapez in deltoid

Na sliki je jez Glen na reki Kolorado v ZDA. Ima približno obliko enakokrakega trapeza z osnovnicama $480\ {\rm m}$ in $320\ {\rm m}$ ter krakoma $235\ {\rm m}$.

Poskusi izračunati ploščino tega trapeza.

Med štirikotnimi oblikami, ki jih v vsakdanjem življenju pogosteje srečujemo, sta tudi trapez in deltoid. Osvežili bomo znanje o teh dveh likih in ga poglobili.

Ponovitev

1. Nariši v zvezek trapez in ga z daljicami razdeli v enostavnejše like:
a) dva trikotnika,
b) trikotnik in paralelogram,
c) dva pravokotna trikotnika in pravokotnik.

Nalogo lahko rešiš ali preveriš tudi na spodnjem prikazu. Za nekatere delitve obstajata po dve možnosti.

2. Označi lastnosti, ki veljajo za deltoid.

<NAZAJ
>NAPREJ190/610