Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
3.

Monosaharide lahko dokažemo tudi s Tollensovim reagentom, ki je kompleks srebrovih ionov z amoniakom Ag[(NH3)2]OH. Poglejte posnetek Tollensove reakcije in poiščite vse pravilne trditve.

 

4.

Zakaj se imenuje molekule glukoze na sliki β-D-glukopiranoza?

5.

Monosaharidi so brezbarvne trdne snovi. Zgrajeni so iz kristalov, katerih gradniki so molekule monosaharidov. Monosaharidi so dobro topni v vodi, v organskih nepolarnih topilih pa niso topni. Dopolnite besedilo.

Glukoza se v vodi dobro raztaplja, v heksanu pa se ne raztaplja . Heksan-1-ol se v vodi slabo raztaplja, v heksanu pa dobro. Kaj lahko sklepaš iz tega? Molekule glukoze imajo več polarnih funkcionalnih skupin, saj so bolje topne v polarnem topilu—vodi kot v nepolarnem topilu—heksanu. Polarne skupine v molekuli glukoze so karbonilna skupina in hidroksilne skupine .

<NAZAJ
>NAPREJ176/335