Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ciklične oblike molekul monosaharidov

Eksperimentalno so ugotovili, da v vodnih raztopinah glukoze oz. ogljikovih hidratov na splošno nastajajo zmesi različnih oblik monosaharidov. Ta proces imenujemo mutarotacija, povezan je s prehodi med aciklično in različnimi cikličnimi oblikami ogljikovih hidratov, ki so v vodni raztopini v ravnotežju.

Aciklična Fisherjeva projekcija glukoze

Ciklični obliki glukoze v Haworthovi projekciji β-D-glukopiranoza in α-D-glukopiranoza

Ciklična oblika glukoze, ki ima šestčlenski obroč, se imenuje piranozna oblika (piran je šestčlenski obroč s kisikom). Če nastane petčlenski obroč s kisikom, pa govorimo o furanozni obliki (furan je petčlenski obroč s kisikom).

Animacija ciklizacije molekule glukoze

Proces prehoda aciklične oblike v ciklično je prikazan na animaciji.

Karbonilna (—CHO) skupina na  prvem ogljikovem atomu lahko reagira s hidroksilno (—OH) skupino na petem ogljikovem atomu. Pri reakciji med hidroksilno in karbonilno skupino nastane polacetal. Pri reakciji med hidroksilno in ketonsko (—CO) skupino pa nastane polketal. Polacetalna oblika glukoze, ki ima šestčlenski obroč, se imenuje piranozna oblika. Na animacije je predstavljeno nastajanje piranozne oblike glukoze.


<NAZAJ
>NAPREJ172/335