Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relativna konfiguracija monosaharidov

Monosaharidi imajo v molekuli enega ali več kiralnih ogljikovih atomov, zato so optično aktivni. Relativna konfiguracija monosaharidov je opredeljena z lego hidroksilne skupine na kiralnem ogljikovem atomu, ki je najbolj oddaljen od aldehidne oz. ketonske funkcionalne skupine. Molekula pa mora biti zapisana v Fischerjevi projekciji. Na zapisu molekule glukoze in fruktoze vidimo, da ima glukoza štiri kiralne ogljikove atome, fruktoza pa le tri. Obe molekuli imata relativno konfiguracijo D, ker je na najbolj oddaljenem kiralnem ogljikovem atomu (predstavljen je z rdečo barvo) hidroksilna skupina na desni strani.

   
 D-glukoza    D-fruktoza

Preverite razumevanje

Pomagajte si s klasifikacijsko shemo aldoz in odgovorite na vprašanja.

Koliko kiralnih C-atomov je v molekulah: tetroz  (vpišite številko): 2 ; koliko v molekulah pentoz (vpišite številko): 3 in koliko v molekulah heksoz? (vpišite številko): 4 .

Klasifikacija aldoz

<NAZAJ
>NAPREJ170/335