Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aldoze in ketoze

Pri zapisu Fischerjeve linearne projekcije glukoze moramo biti pozorni na razporeditev hidroksilnih skupin na kiralnih ogljikovih atomih (zapisu so označeni z zvezdico*). V molekuli glukoze je ena hidroksilna skupina na levi strani in tri na desni. Vsaka drugačna razvrstitev bi pomenila zapis molekule nekega drugega monosaharida. Gluoza, ki ima štiri kiralne ogljikove atome, je le ena od 16 možnih izomerov spodnje formule.

 CH2OH-C*H(OH)-C*H(OH)-C*H(OH)-C*H(OH)-CHO

Monosaharide, ki imajo aldehidno skupino CHO, imenujemo aldoze. Če ima molekula namesto aldehidne ketonsko karbonilno skupino, so ti monosaharidi derivati ketonov, take monosaharide imenujemo ketoze. Fruktoza je ketoza.

Model molekule glukoze El. naboj

vrtenje molekule

palični

kroglični

kalotni

Fruktoza je ketoza

Drug pomemben monosaharid je fruktoza ali sadni sladkor. Med vsebuje veliko (40 %) fruktoze. Ker je fruktoza kar za skoraj 100 % slajša od glukoze in za 73 % slajša od kuhinjskega sladkorja, ima med zelo sladek okus.

 

Molekulska formula fruktoze je ista kot od glukoze. Fisherjevo linearno projekcijo si oglejte na modelu. 


Model molekule fruktoze El. naboj

vrtenje molekule

palični

kroglični

kalotni

<NAZAJ
>NAPREJ169/335